Persondatapolitik

Generelt

Denne persondatapolitik redegør for, hvordan Visual-Fix IVS (herefter kaldt ”Visual-fix”) anvender og behandler de personoplysninger, som vores kunder giver til os samt som Visual-fix indsamler, når du benytter vores hjemmesider.

Hos Visual-fix respekterer og beskytter vi dine personlige oplysninger og såfremt vi finder det nødvendigt at videresende dine oplysninger til tredjemand for at produkterne udviklet, underskriver vores partnere en kontrakt vedr. beskyttelse af de videregivne data.
Visual-fix respekterer alle ønsker om hemmeligholdelse af personoplysninger og er opmærksomme på, at alle personoplysninger behandles forsvarligt og hensigtsmæssigt.

Personlige oplysninger

En personoplysning er enhver form for information, der kan henføres til fysiske personer, selvom dette forudsætter kenskab til eksempelvis adresse, CPR-nummer mv.

Der sondres mellem to typer af personoplysninger, almindelige oplysninger og følsomme oplysninger.

Følsomme oplysninger kan være oplysninger om etnisk oprindelse, politisk, race, religiøs eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, samt behandling af genetiske eller biometriske data med det formål entydigt at identificere en fysisk person, vedkommendes helbredsoplysninger eller seksuelle orientering.

Ikke-personlige oplysninger

Vi kan indsamle ikke-personlige oplysninger om Brugere, når de besøger vores hjemmeside. Ikke-personlige oplysninger kan blandt andet omfatte computertype, browser-navn og tekniske oplysninger om Brugerens forbindelsesmåde på hjemmesiden, eksempelvis internetudbyder, styresystem og andre lignende oplysninger.

Web browser cookies

Denne hjemmeside benytter ”cookies” for at forbedre Brugernes oplevelse. Brugerens webbrowser genner cookies på sin harddisk til registreringsformål og til tider for at tackle oplysninger om dem. Brugere kan vælge at sætte deres browser til at afvise cookies eller varsle Brugeren, når cookies bliver sendt. Brugeren skal dog være opmærksom på, at visse dele af Hjemmesiden herefter kan have nedsat funktionalitet.

Hvilke personoplysninger indsamler vi?

Vi kan indsamle personlige oplysninger fra Brugere på en række forskellige måder, inklusiv men ikke begrænset til, når Brugere gennemfører et køb, betaler for et produkt eller andre aktiviteter på vores hjemmeside. Brugere kan blive spurgt om navn, telefonnummer, adresse, CPR-nr., e-mailadresse og kreditoplysninger efter behov. Derudover indsamles den information, som Brugeren måtte anføre i sin besked.

Der er mulighed for, at Brugere kan besøge vores hjemmeside anonymt og vi vil udelukkende indsamle personlige oplysninger fra Brugere, når de frivilligt giver sådanne oplysninger til os. Brugere kan altid vælge ikke at give personlige oplysninger, men dette kan forhindre dem i at benytte visse funktioner på vores hjemmeside.

I særlige tilfælde vil Visual-fix ved lov være forpligtet til at indsamle specifikke og verificerede personoplysninger.

Hvorfor indsamler vi personoplysninger

For at kunne give Brugeren den bedst mulige oplevelse med vores Service og hjemmesider, indsamles relevante personoplysninger.

Når du bruger Visual-fix hjemmesider, giver du således samtykke til, at Visual-fix må håndtere de kategorier af oplysninger, der er relevante for at kunne levere den nødvendige service eller optimering, vedligehold eller udvikling af vores hjemmesider.

Opbevaring af personoplysninger

Personoplysninger opbevares i 5 år efter kundeforholdets ophør, hvorefter de slettes.

Personoplysninger indhentet med henblik på at sende nyhedsbreve og opdateringer omkring vores services vil beholdes indtil disse afmeldes af Brugeren.

Fælles for alle personoplysninger gælder dog, at personoplysninger altid slettes, når personoplysningerne ikke er relevante i forhold til det formål, hvorpå de er blevet indsamlet eller, hvis et samtykke trækkes tilbage inden en egentlig produktudvikling, er påbegyndt.

Hvordan vi beskytter dine oplysninger

Brugerens oplysninger beskyttes ved brug af G-Suite/ G-Suite ”confidential mode”. Denne funktion krypterer alle mails automatisk. Alle andre håndgribelige oplysninger bliver låst inde i enten en sikkerhedsboks eller aflåste skabe. På denne måde sikres adgangen til dine oplysninger mod uvedkommende.

Deling af dine personlige oplysninger

Visual-fix deler Brugerens oplysninger med betroede samarbejdspartnere, som hjælper Visual-fix med at vedligeholde, opdatere eller drive vores forretning, hjemmeside eller services for Brugeren. De pågældende samarbejdspartnere vil kun have adgang til Brugerens personlige oplysninger i det omfang det er nødvendigt og der vil altid udarbejdes en kontraktuel forpligtelse til at behandle dine oplysninger fortroligt.

Brugerens oplysninger kan blive delt med tredjeparter eller samarbejdspartnere, med henblik på at kunne levere markedsføring, annoncering eller andre lignende services. Disse services inkluderer, men er ikke begrænset til: www.visual-fix.com

I tilfælde af at Visual-fix vil optræde i en forsikringssag, vil Visual-fix dele de oplysninger, der er nødvendige for at forsikringsselskabet kan behandle en eventuel forsikringssag.

Vi forbeholder os ret til at bruge eller videregive oplysninger, som er nødvendige for at overholde love, regler eller juridiske anmodninger eller for at samarbejde med en retslig undersøgelse.


Retsgrundlag

Visual-fix behandler dine oplysninger enten på baggrund af dit udførte samtykke, eller hvis behandlingen er nødvendig for, at der kan gennemføres en kontakt, som du er part i.

Såfremt behandlingen af Brugerens personoplysninger er baseret på samtykke, har Brugeren mulighed for at tilbagekalde dette samtykke. Dette er beskrevet i punktet omkring ”Dine rettigheder”.

Såfremt Brugeren ikke ønsker at give samtykke til vores behandling af personoplysninger, kan Visual-fix ikke yde services, der ydes på Visual-fix hjemmesider.


Dine rettigheder

Som Bruger hos Visual-fix har du følgende rettigheder

Som registreret har du ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler på dig. Der er mulighed for, at Brugeren til enhver tid kan anmode om et dataudtræk af alle de data, der behandles på dig. Dine data vil blive leveret hurtigst muligt – dog altid med svar inden for 6 uger.

Som registreret har Brugeren ret til at få transporteret sin data til en anden dataansvarlig. Dine personlige oplysninger vil blive leveret via. en krypteret mail.

Som registreret har du altid ret til at få dine personoplysninger slettet. Visual-fix vil dog i visse tilfælde forbeholde sig retten til at enten begrænse eller afvise en sletning, såfremt disse personoplysninger er nødvendige for at kunne overholde særregler.

Som registeret har du ret til at berigtiget forkerte eller unøjagtige oplysninger, der behandles om dig.

Som registreret har du enhver tid ret til at trække et samtykke tilbage, såfremt der ønskes at standse eller begrænse en behandling af dine personoplysninger.

Klage

Såfremt du ønsker at klage over Visual-fix behandling af dine personoplysninger, kan denne klage rettes til den ansvarlige myndighed. I Danmark er denne myndighed Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K, telefonnummer: 33 19 32 00. Mere information kan findes på www.datatilsynet.dk

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål vedrørende denne privatpolitik, Hjemmesidens praksis eller dine handler med Hjemmesiden, er du velkommen til at kontakte os på:

Visual-fix IVS
Adresse: Vendsysselgade 22, 2 tv,  9000 Aalborg
Tlf.: +45 31 85 88 10
E-mail.: info@visual-fix.com
CVR.: 41809620

Visual-Fixes politik er sidst opdateret den 04/06 2019.